Skaitiniai

2004-03-15
 

Savaitės straipsnis: Fantastikos filosofija [1]

Daugiau straipsnių parašytų »
Parašė: Archyvas
Tags:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


FANTASTIKOS FILOSOFIJA


Sudarė bei komentavo
VIDA BRAZAUSKIENĖ


Leidėjas nebūtinai pritaria sudarytojos nuomonei!Aš nemačiau tavo motinos, bet žinau, kad ji – šlamštas. Ir tėvas šlamštas, ir teta šlamštas…

Chavronja Nikiforovna Čerevik

(N.V.Gogolis, “Vakarai viensėdyje ties Dikanka”)

BEVEIK DEDIKACIJAŠis liesas citatų rinkinėlis pirmiausia skirtas pasityčioti iš intelektualų bei literatūros žinovų, tvirtinančių, jog mokslinė fantastika – geriausiu atveju antrarūšė literatūra, skaitalas menkesnio intelekto piliečiams. Dažnas toks žinovas – dargi besipuikuojantis humanitaro diplomu – vadinantis mokslinę fantastiką “intelektualiu ištvirkavimu”, vargu ar nutuokia, kad šio apibūdinimo autorius – rašytojas fantastas. Koks – nesakysiu. Iš bjaurumo.

Kai mėgini prašyti, kad mokslinės fantastikos smerkėjas pagrįstų savo nuomonę, padoraus paaiškinimo paprastai nesulauki. Geriausiu atveju intelektualas pradeda vardyti nefantastinius kūrinius (dažniausiai programinius, kuriuos galima rasti chrestomatijose) ir aikčioti – koks, girdi, prasmingas, filosofiškas kūrinys, kokios gilios mintys, kokie aforizmai, kokia filosofija! Ir pažeria saują citatų – iš tikrųjų gana išmintingų. Tačiau geros knygos visuomet tam tikra prasme filosofiškos – ši taisyklė galioja ir mokslinei fantastikai. Bet štai bėda: išmanėlis žino, kad fantastika – šlamštas, nors pats tokių knygų neskaito. O gal pasislėpęs skaito, todėl ir žino? Ir kokia gi prasme jo pripažįstamieji kūriniai prasmingi, o mokslinė fantastika – neprasminga (beprasmė?), pasakyti taip pat negali. Šiaip ar taip, šekit: kontrargumentas jūsų argumentui – šiame rinkinėlyje esantys aforizmai, įsidėmėtini pasakymai bei taiklūs klausimai sudaro tik labai menką fantastikos filosofijos dalelę. Tiesa, vos nepamiršau: čia pateiktosios – nebūtinai pačios geriausios fantastų sukurtos sentencijos. Tiesiog atrinkau tas, kurios labiausiai patiko – arba labiausiai nepatiko – man. Faciant meliora volentes…

Pastebėsite, kad citatų autoriai nenurodyti. Tam būta bent dviejų priežasčių. Pirma – anaiptol neketinu padėti mėgėjams puikuotis savu išprusimu, prisirankiojusiems minčių iš chrestomatijų, kurias sudarinėdami vargo kiti, ir didingai dėstantiems: “Platonas pasakė…”, “Seneka pastebėjo…”, “Anot Dekarto…” – ir taip toliau. Pasidomėjus atkakliau, dažnai paaiškėja, jog citatų maišas iš tikrųjų net neskaitė savo garbinamų autorių kūrinių. Antraip žinotų, kad vienoje Dikenso (taip pat programinis autorius!) knygoje aforizmų bei nepaprastai gilių minčių galima rasti daugiau, negu visuose Platono veikaluose. Be abejo, kažkieno kito sugalvotomis, kažkieno kito atrinktomis sentencijomis tviskėti lengviau…

Antra – dažnokai vienas ir tas pats pasakymas įgauna vienokią prasmę beraščio, ir visai kitokią – profesoriaus lūpose; dar daugiau – neretai toji prasmė keičiasi priklausomai nuo to, ar kalba tiksliųjų, ar humanitarinių mokslų profesorius. Todėl po citatos rasite ne autoriaus, o personažo duomenis – jei kalbėjo personažas. Jeigu autorius neįdėjo kažkurios sentencijos į jokio personažo lūpas, arba jeigu sakinį mestelėjo koks atsitiktinis praeivis, kuris knygoje daugiau ir nebepasirodė – nebus jokių duomenų.

Beje, tikram fantastikos žinovui neturėtų būti sunku atpažinti autorių pagal personažą.

Nors atidesnis skaitytojas tikriausiai pastebės tam tikrą “mišrainę” su tais personažais. Dėl visa ko paaiškinu: kai kurie personažai keičiasi, eidami iš knygos į knygą – arba netgi vienoje ir toje pačioje knygoje. Burtininko mokinys tampa burtininku, nusikaltėlis – tvarkos sergėtoju; žmogus, vaikystėje ar jaunystėje vadintas trumpu mažybiniu vardu, užaugęs (arba paprasčiausiai pakeitęs pareigas solidesnėmis) vadinamas jau pilnu vardu. O su amžiumi bei pareigomis keičiasi ir pasaulėžiūra – vadinasi, taip pat ir pasakymai. Tad jei prie vienos sentencijos rasite vienokius, o prie kitos kitokius personažo duomenis – per daug nesistebėkite…

Be to, kai kurie autoriai apibūdina savo herojus išsamiai (vardas, pavardė, nuodugnus pareigų bei darbo pobūdžio nusakymas), o kiti pateikia vien vardą arba vien profesiją. Todėl ir šiuo atveju aptiksite nenuoseklumo. Tačiau pretenzijos tuo klausimu reikštinos nebent autoriams.

Tiesa, čia nerasite tokių pasakymų, kaip, tarkime, Orvelo žodžiai apie lygius ir lygesnius gyvulius (tai yra, tokių, kuriuos publika jau spėjo įsikąsti bei nuvalkioti, nors nesiteikiama net užsiminti, kad jie – taip pat rašytojų fantastų triūso vaisiai).

Ir galiausiai – niekaip nesuprantu, kodėl aforizmų rinkiniai laikomi “rimtomis” knygomis. Juk jie pasitarnauja pirmiausia tiems, kas tingi skaityti veikalus nuo pradžios iki galo, tačiau pasigirti savo “išprusimu” pageidauja. O antra – tai tikras įžeidimas skaitytojams, turintiems nuosavą galvą: atseit, žmogeliai gali nesuprasti, kokią gilią sentenciją perskaitė, todėl tiesiog būtina viską “sukramtyti” už juos, kad tiems tik nuryti beliktų. Bet kadangi su kiekvieno sluoksnio atstovais dera ginčytis jiems suprantama kalba, pageidautina – pasitelkiant jų pačių argumentus, ką beveiksi… Pasiūlysiu ir aš panašios veislės rinkinį, nors stipriai įtariu, kad niekinantys mokslinę fantastiką intelektualai negaišuodami sugalvos kokį nors kitą “nenuginčijamą” argumentą, užmiršę visus ankstesnius savo postringavimus apie aforizmų filosofiją…
PASTEBĖJIMAI
Abejingumas – galingiausia jėga visatoje; jis paverčia beprasmybe viską, ką tik paliečia.
Džeruša PeilaFaion, policininkė


Amžinybė – tai nebūtis.
Igoris Sobolevas, žmogus-žuvis


Anoks malonumas kautis su priešu, kurio negali nei užmušti, nei sužeisti.
Ričardas Livainis, istorikas


Ant gražiausios ideologijos griuvėsių galima pastatyti galingiausias imperijas.
Kareivis per prievartą


Apetitas – geriausias žmogaus sąžinės barometras.
Velionis Alfredas dau Kuperis, superseklys


Apie kai kuriuos dalykus geriau nežinoti – tada ir galvoje švariau, ir sąžinė ramesnė.
Majoras Arlingtonas


Apvaizdos niekas neklausinėja.
Marsietis


Armija negali garantuoti išorinio saugumo, užtat tobulai sugeba laikyti pažabotą nuosavą užnugarį.
Megaloksanta, savarankiško endoskopinio dalinio smogikas


Aš asmeniškai gėdyčiausi tokios biografijos, kokią turi žmonija apskritai.
Profesorius Vinfredas


Ateitį kuri tu, bet ne sau.
Zurzmansoras, mutantas


Ateitis – tai rūpestingai nukenksminta dabartis.
Pavoras, saninspektorius


Atidėjimas – ne sprendimas.
Diana Brekli, biochemikė


Atidėliojimas – žiauriausia neigiamo atsakymo forma.
Solteris Veris, turtingiausias pasaulio žmogus


Atkakliai saugoti darbo vietas negabiems žmonėms – absurdiška; žymiai paprasčiau ir pigiau užtikrinti jiems pragyvenimą neduodant darbo!


Atmesk tai, ko nesupranti – ir sugrius visas Kosmosas.
Žmogiškoji Earlo dalis


Atmintis kankina labiausiai.
Mažulis, samdytas smogikas, Endogeninio karo veteranas


Atmintis pavojingesnė už kardą.
Janka Tauškalius, Bio-Jungtis


Atsisakyti daug lengviau, kai nežinai, ko turėjai atsisakyti.
Solvega Vanderfeld, biologė


Automatizavimo epochos visuomenė pati tampa vienu dideliu automatu.


Automobiliai gaminami ne tam, kad jais būtų važinėjama; jie turi kuo greičiau susidėvėti, kad vartotojai klotų pinigėlius už naujus.
Daktarė Meri Lu Martin, mirangologė


Avys – kaip žmonės: seka paskui aviną vedlį negalvodamos.
Stavčakas, Fikcinių Mokslų daktaras


Baimė – tai praraja.


Baimė suteikia sparnus.
Džonas Redpefas, telepatas


Begalybė – atvirkštinė nieko forma.
Aiveta Severceva, praeities atplaiša


Begalybei pažinti reikalingas begalinis laikas, o dėl to ar dirbsi, ar nedirbsi – jokio skirtumo.
Absoliutaus Žinojimo Skyriaus darbuotojų šūkis


Beprasmių klausimų nebūna.
Elena Fišer, studentė


Beprotis turi teisę šnekėti viską, kas tik jam į galvą šaus.
Džonas Limingas, žvalgas


Bet koks teisėjas teisėjauja sąžiningai, kai žino, kad yra stebimas.
Geršas, advokatas


Bet kurią akciją vėliau galima pateisinti.
Taktikos specialistas


Betikslis žinių kaupimas – paprasčiausias negabumas.
R.Denielis, robotas


Beveik visi ieško laimės ir pasitenkinimo, nebandydami iš pradžių išsiaiškinti, ką iš tiesų reiškia tos sąvokos.
Sniras, šešėlinis verslininkas


Beždžionės – gal ir neblogi padarai, tačiau protingos beždžionės – tai jau žeidžia žmogaus orumą.
Pulkininkas Mambis


Bloga į svetimą kailį įlindus.
Linksmuolis U, kosminis piratas


Broliška neapykanta gali būti baisesnė už daugelį kitų pykčių.
Kilvaras, Jūrų Karalius


Būdingiausia žmonijos silpnybė – mūsų sugebėjimas pateisinti savanaudiškiausius savo siekius.
Henris Gledstonas Kaiku, Nuolatinis Sekretoriaus Kosmoso Reikalams Pavaduotojas


Būna klausimų, atsakymų į kuriuos net žinoti nesinori.


Būti stipriu sunku, žymiai lengviau būti nuskriaustuoju.
Olešnikovas, fizikas


Cinikai visuomet kalba įtikimesnius dalykus, negu optimistai.


Civilizacija – tai melo rafinuotumo laipsnis.
Karalius Curi-Ešas Du Šimtai Dešimtasis


Cypė – pati tinkamiausia vieta apmąstymams apie laisvę!
Kravecas V.V., laborantas, dirbtinis žmogus


Dauguma dalykų įmanomi; kitas klausimas – ar jie pageidautini ir ar verti pastangų.


Dauguma iš mūsų klausome ne proto, tik įpročio.
Bilis Meisenas, biochemikas


Dauguma žmonių nuoširdžiai tiki, jog jų gimtojo kaimelio prietarai skirti paties Visagalio.
Serdžis Grinbergas, Kosminių Reikalų Ministerijos darbuotojas


Daugybė dalykų – nesąmonės. Bet tai nereiškia, kad mums neteks su jais susidurti.
Aahzas, demonas


Demokratija yra demokratiška tik tuomet, kai tai patinka man!
Džimas diGrizas, nusikaltėlis


Devalvacija kyla ne dėl to, kad žmonės gerai uždirba, o todėl, kad brangiai moka už tai, kas pigiai kainuoja.
Strašnovas V.P., apskrities komiteto sekretorius, buvęs ekonomistas


Dievai gėdos nepažįsta ir nepripažįsta.
Chrizostomas, luošys


Dievai niršta, kai žmonės įgyja jų galią.
Ronvis, Sičio vadas


Dievams nėra kur skubėti, prieš juos – amžinybė…


Dievo hipotezė suteikia su niekuo nepalyginamą galimybę suprasti absoliučiai viską, nesistengiant sužinoti absoliučiai nieko.
Valentinas Pilmanas, mokslininkas


Dievus turi kiekvienas. Tik ne kiekvienas laiko juos dievais.
Valdovė


Dviese bijoti daug maloniau: žinai – ne vien tu bailys.
Sekliuckis, pilotas


Formos keičiasi, bet esmė išlieka.
Mutantas, einantis dievo Budos pareigas


Gaila, kad tobulai normaliu tapti įmanoma tik paaukojus individualumą.
Deividas Goras, keisto vaiko tėvas


Gal žmogus ir sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tačiau žmonių visuomenė sukurta pagal Jo priešo atvaizdą.
Glenas Beitmenas, sociologas


Galvos skausmo priežastis – netikęs galvojimas.
Filipas Hakslis, psichologas


Gamta siekia savų tikslų, o aš – savų!
Edikas Amperianas, Magijos Mokslų Magistras


Gamtoje labai daug dėsnių, ir visi jie mums trukdo.
Šeila, kalbininkė


Gandai kenkia sveikatai net už rūkymą labiau.
Apolonas, pensininkas


Gavusi vien duonos, liaudis būtinai tuojau pat pareikalaus ir sviesto bei rūkytos mėsos, boikotuodama net pačius patraukliausius žaidimus.


Gebėjimas keisti savo išvaizdą – menkas apsigynimas nuo žmonių, kurie keliauja nuo žvaigždės prie žvaigždės, norėdami pavogti tavo namus.
Dilaimberis, burtininkas


Geri norai – menkas pasiteisinimas.
Daktaras Fastolfas, robotikas


Ginklai – paskutinis nemokšiškos diplomatijos argumentas.
Henris Gledstonas Kaiku, Nuolatinis Sekretoriaus Kosmoso Reikalams Pavaduotojas


Grandinės daromos tam, kad būtų traukomos.
Tora “Prozerpina”, Žiemos pavaldinė


Gryni pinigai – nepaprastai rimtas argumentas!
Perkinsas, Gamtos Istorijos Muziejaus darbuotojas


Gyvendamas kaimenėje, tampi kaimenės dalimi.
Megaloksanta, savarankiško endoskopinio dalinio smogikas


Gyvenimas – nuostabus dalykas, jei liaujiesi apie jį galvoti.
Malačis Konstantas, nevykėlis


Gyvenimas, neturintis pabaigos, praranda savo vertę ir prasmę.
Daktaras Bartonas


Gyvenime pagal taisykles nėra kilnumo, ir džiaugsmo taip pat nėra.
Ponas O”Tulas, goblinas


Gyvenimo prasmė domina tik gyvuosus.


Gyventi be įstatymų galima tik tol, kol su jais nesusiduri.


Gyvybė – materijos liga, mąstymas – gyvybės liga.
Viktoras Banevas, rašytojas


Gyvybė žmogui duodama nepasiklausus, ar jis nori, ar nenori.


Gramatika – vienas dalykas, o tikrovė – visai kitas.
Asia Stasova, gastronomė-degustatorė


Iš laisvės menka nauda, jei neturi patrankų jai paremti.


Iš tikrųjų skanų patiekalą galima pagaminti tik pagal receptą, tačiau parašyti receptą galima tik pagaminus iš tikrųjų skanų patiekalą.


Iš žmogaus, laikančio daiktą niekam tikusiu, tą daiktą galima nupirkti pigiai.
D.D.Harimanas, žmogus, kuris pardavė Mėnulį


Išdidumas elgetai nepelningas.
Torbis, elgetos mokinys


Idėjų nesutriuškinsi draudimais. Sutriuškinti idėjas galima tik nekreipiant į jas dėmesio.
Bidepas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Į kur ir kodėl Archimedas ruošėsi apversti Žemės rutulį – apie tai mokyklose nepasakojama, o reikėtų.
Valeskis, biochemikas


Individas negali derėtis su Valstybe. Valstybė pripažįsta tik vienos rūšies monetą – galią; o monetas kala pati.
Šivekas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Įstatymas galingas, ir mes paklūstame įstatymui ten, kur galėtume nepaklusti protui.
Džošua, sodininkas


Išmintingas žmogus su tikrove nesivaržo.
Ilit-Mefi, vyriausioji Indresulo žynė


Išmintingo žmogaus įžeisti neįmanoma, nes tiesa įžeisti negali, o į netiesą neverta kreipti dėmesio.
Baslimas, elgeta, žvalgas


Išmintis – žinių vaisius. Deja, žinios – neišmintingų žmonių veiklos produktas.
Vraminas, buvęs Angelas


Išsami informacija padeda net kerėtojui.
Aahzas, demonas


Iš tikrųjų pilnavertis gyvenimas būtų nepaprastai trumpas.
Laura, istorikė


Įvairiose karalystėse galabijimo metodai įvairūs, tačiau galutinis rezultatas visur toks pats.
Grimblis, kancleris


Jau tie gandai! Niekas jais netiki, bet visi juos kartoja.
Apolonas, pensininkas


Jei dabartis nori ką nors nuslėpti nuo žmonių – dešimtmečiams praėjus, istorija nieku gyvu neatkapstys tiesos.
Senas žmogus


Jei kauniesi tik tada, kai žinai, kad nugalėsi… Ką gi, tuomet esi tik pagyrūnas, išnaudojantis silpnesnių už tave bejėgiškumą.
SuperSparva, legionierė


Jei klausimai beprasmiški, tai ir atsakymai tokie pat.
Duslius, kareivis


Jei laisvė reali, tai tvarka tariama, ir atvirkščiai. Taip pat, kaip ir lygybės ir teisingumo atveju.
Matas, revoliucionierius


Jei ne norėjusių nudirbti tiek pat mažesnėmis pastangomis mūsų protėvių tingumas – šiandien neturėtume net paprasčiausių mašinų.


Jei nepavyksta priešininko perkalbėti – kartais pavyksta jį pergyventi.
Henris Gledstonas Kaiku, Nuolatinis Sekretoriaus Kosmoso Reikalams Pavaduotojas


Jei planetą užtvindę triušiai nuės visą žolę, didžiausią tikimybę išgyventi įgis tie triušiai, kurie išmoks išnaudoti kitus triušius.
Halgravas, ateivis iš Žemės


Jei slėpsi savo nemokšiškumą, tavęs nemuš, ir tu niekuomet neįgausi proto.
Faberis, buvęs profesorius


Jei sugebėsi rengtis kaip burtininkas, kalbėti kaip burtininkas, elgtis kaip burtininkas – gal niekas nepastebės, kad nesugebi burti.
Aahzas, demonas


Jei tau iš tikrųjų reikalingi draugai – tai rodo arba tavo silpnumą, arba tingumą.
Skivis, burtininkas


Jei tu kažką žinai netiksliai – vadinasi, tu to nežinai!
Krivošejinas V.V., inžinierius


Jei tu kažko nematei ir nežinai – dar nereiškia, kad to nėra.
Svenas, nykštukas-eksponatas


Jeigu kas sėdėtų už pasaulio vairo, labai daugelio dalykų istorijoje nebūtų buvę iš viso.
Bilis Meisenas, biochemikas


Jeigu koka-kola kainuoja jau du dolerius, tai nereiškia, kad butelis padidėjo; tai reiškia, kad doleris sumažėjo.


Jeigu mes turėtume uodegas – dauguma mūsų dienų dienomis jas vaikytųsi, bandydami nukąsti.
Ralfas Robertsas, pensininkas


Jeigu vadovausiesi vien logika, tai gali lengviausiai nubraukti pačią žmonijos egzistavimo prasmę, neminint jau kažkokių atseit žmogiškų vertybių.
Blekinsopas, politologas


Jeigu žmogus vadovautųsi vien logika, tai iki šios dienos lindėtų urve.


Joks paukštis neskris svetimais sparnais.
Strauminaup, sapnų aiškintoja


Joks žmogus neturi teisės diktuoti intelektinių kito žmogaus interesų.
Arnoldas Poterlis, istorikas, profesorius


Jūs, mokslininkai, mažai kuo skiratės nuo žmogžudžių.
Lordas Enijus, Žemės prokuratorius


Kadangi mirtingiesiems retai tepavyksta įveikti visą kelią iki Tiesos, mes susirandame mažas tieseles, pakankamai teisingas mūsų lygmenyje.
Mim, tarnaitė


Kad ir koks protingas bebūtų, žmogus nepamatys to, ko nemoka matyti.
Čifoiliskas, didžiūnas


Kad tik alibi būtų, o lavonų atsiras.
Jakovas Vanderhuzė, kosmoekspedicijos vadovas


Kai įstatymas jau priimtas, jis būna velniškai lankstus valdžios rankose ir kietas visiems kitiems.
Judzo Toda, planavimo skyriaus tarnautojas


Kai civilizacija ima priklausyti nuo technikos, ji tampa priklausoma nuo žmonių, aptarnaujančių mechanizmus.
Heinsas, “Roudtaun Diego-Reno” vyriausiasis inžinierius


Kai deimantų daug, jie kainuoja ne ką brangiau stiklo.


Kai gyventi gera, nėra reikalo ginčytis dėl gyvenimo prasmės.
Džefas Spenderis, ketvirtosios ekspedicijos į Marsą narys


Kai karvė žiūri į traktorių, ji taip pat nemato, kas jį tempia.
Alanga, biologas


Kai kitos išeities nebelieka, žmonės tampa optimistais.
Saša, Kosminės Istorijos Instituto JMB


Kai kurie žmonės mėgsta suversti savo kaltę mašinoms, užkrauti atsakomybę už savo bukumą mechaniniam atpirkimo ožiui.


Kai milicininkas klausinėja apie laisvę – vadinasi, dar ne viskas prarasta…
Gruškavecas Ilja Pavlovičius, žurnalistas


Kai nežinai, kur visa kita – neįmanoma suprasti, kur esi tu pats.
Metju Goras, keistas vaikas


Kai pradedi bijoti nuosavo šešėlio – šiame pasaulyje nebėra ką veikti.
Antuanas, Transporto Centro dispečeris


Kai pritrūksta dievų – tenka pasitenkinti pusdieviais.
Mutantas, einantis dievo Ganešo pareigas


Kai tave įvarys į kampą – nenoromis tapsi didvyriu!
Žanas Burna, geologas


Kai teisingumas netaikomas dideliems dalykams, jis turi būti taikomas mažiems, nes tik taip galima sudaryti bendrą teisingumo regimybę.
Generolas Doronas


Kai turi kažką, ko neturi artimas tavo, arba kai tau leidžiama kažkas, kas draudžiama kitam – oi, kaip nepatogu ir nejauku laikyti šiuos patogumus neteisėtais!
Saša, Kosminės Istorijos Instituto JMB


Kai žmogus neturi kur daugiau dingti, jis veržiasi į padangę.
Orilis, valkata


Kaip sunku dirbti su žmonėmis, kurių sąžinė gryna!
Hardas, policijos komisaras


Kalba – ne svarbiausias dalykas, reikia matyti pokalbį.
Tavis, delfinas


Kam taukšti apie sveiką protą – tikrovė su juo turi mažai ką bendra.
Asurmaras, bandomasis gyvūnas


Kančia verčia keistis, bet visos pasaulio kančios nepakeis faktų.
Piteris Goldsmitas, senas žmogus


Kantrybė – ir šarvas, ir ginklas.


Karas – iš tikro džiaugsmingas daiktas: iš jo užgimsta daugiau nei iš meilės!


Kariuomenė – ne vieta subrendusiam žmogui.
Džimas diGrizas, nusikaltėlis


Kartais ką nors mylėti – brangiai kainuojantis užsiėmimas.
Piteris Maksvelas, antgamtinių reiškinių fakulteto profesorius


Kartais likimas būna baisiai piktas dievas.
Valdovė


Kartais tai, kas žvelgia į tave iš kito žmogaus akių, numirė galbūt dar vaikystėje.
Narkomanas


Kartais vieno žmogaus atliktas žygdarbis – tai kito žmogaus bukaprotiškumo ir apsileidimo pasekmė.


Kartais žmonės savo ydas laiko visuomenės ydomis, ir nori taisyti Miestus, nes nemoka pasitaisyti patys.
Elija Beilis, policininkas


Kas iš to, kad mirtis bus nugalėta, jei gyvenimas nieko nevertas!
Siao Cumota, astronavigatorius


Kas niekada nieko nedirbo, nepratęs skaičiuoti variokų.
Opozicijos deputatas


Kas sako teisybę, tas miršta ne nuo ligos!
Tochučaras Rašidas, ulemas


Kažkodėl visi apgavikai galvoja, kad visi kiti žmonės irgi apgavikai.
Alisa Selezniova, mokinukė


Keisti jūs, žmonės, padarai: viską žinote – ir mažai ką tesuprantate.
Kambarinis augalas


Kerštas kantrus.
Megaloksanta, savarankiško endoskopinio dalinio smogikas


Kiekviena naujovė atrodo įtartina, kol su ja apsiprantama.
Profesorius S.Breitveitas


Kiekvienas mūsų išmintingas, kai reikia spręsti svetimas problemas.
Klara Kerbi-Šou, eutanazijos įstaigos darbuotoja


Kiekvienas nenubaustas nusikaltimas gimdo naują nusikaltimą.
Viktoras Banevas, rašytojas


Kiekvienas pats privalo žinoti, kada trauktis iš kelio.
Mikulašekas, buhalteris


Kiekvienas privalo laikyti save kaltu, kol viršininkas nenusprendė kitaip.
Sargybinis


Kitam mes visuomet geresni gydytojai, negu sau.
Slitas, žonglierius


Ko per milijonus metų nepadarė liūtys, perkūnijos ir vėjai, tą per dešimtmetį padarysime mes, žmonės.
Viljamas, dozimetristas


Koks silpnas žmogus, ir kaip lengvai jis sugeba įtikinti pats save, atseit Dievas nori, kad jis (žmogus) padarytų kažką, apie ką pats žmogus jau seniai svajoja.
Aleksandras Grehemas-Hergensheimeris, šventasis


Koridos nesurengsi, kol neįsiutinsi buliaus tiek, kad jis panūstų kautis.
Džeimsas Rodrikas MakKojus, sukčius teisininkas


Kosmoso užkariavimas – pernelyg reikšmingas dalykas, kad būtų galima jį patikėti vyriausybėms.
Solteris Veris, turtingiausias pasaulio žmogus


Kovok prieš ugnį ugnimi – visi apsvilsim.
Karvedys


Kultūringi žmonės turi žymiai rimtesnį pagrindą nusigerti, negu nekultūringi.
Viktoras Banevas, rašytojas


Kuo daugiau pinigų sutaupoma mažinant tvarkymo bei ūkio išlaidas, tuo daugiau galima švaistyti prabangos dalykams.
Aahzas, demonas


Kuo tobulesnė informacijos perdavimo technika, tuo primityvesnis, banalesnis ir pilkesnis tos informacijos turinys.
Heivudas Floidas, Nacionalinės Astronautikos Tarybos pirmininkas


Kuokomis žongliruoti žymiai lengviau, negu milžiniškų medžių kamienais.
Lordas Valentinas, planetos valdovas, žonglierius


Kur yra rojus – ten tikėkis ir pragaro.


Kūrėjams visados reikalinga paprastų, eilinių duonos valgytojų viltis.


Kvaila nepripažinti faktų, kurie neatitinka tavo filosofijos.
Profesorius Arturas Frostas


Labai sunku neabejoti nesvarbu kuo, kai pradedi nepasitikėti savo atmintimi iš principo.
Jozefas Švarcas, paeities atplaiša


Laikas – svarbiausias tikrovės elementas.
Sniras, šešėlinis verslininkas


Laikas – tai iliuzija. Laikas pusryčiauti – dviguba iliuzija.
Fordas Prefektas, duomenų “Keliautojo Kosmostopu Vadovui po Galaktiką” rinkėjas


Laimė, žinoma, ne piniguose, kai jų turi.
Taratūra, policininkas


Laisvę mergaitės supranta taip: daryti tai, ką daro berniukai, nors ir kaip tai būtų nuobodu.
Diana Brekli, biochemikė


Laisvė – sunkiai įveikiamas įprotis.
Daktarė Meider, antropologė


Laisvė niekuomet nesuteikia ypatingo saugumo.
Šivekas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Lengviausia viską suversti ant kito pečių.
Solovinas, Reliatyvistinės Fizikos Instituto direktorius


Ligoniui svarbiausia pasveikti, o ne parašyti disertaciją apie savo išgijimą.
Krivošejinas II, dirbtinis žmogus


Ligos – tai sveikatos perteklius.
Liubarskis V.D., astrofizikas


Ligotame organizme pasmerkta net ir sveika ląstelė.
Bidepas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Mandagumas ir tiesa nesuderinami.
Daktaras Ravino


Man rūpi medus, todėl neleisčiau bitėms politikuoti.
Gregas, bitininkas


Mąstant daug lengviau norėti nenorimo.


Matematinės logikos trūkumą lengviausia pastebėti ne gamtoje, o žmogaus veikloje.
Žurnalistas


Matyt, nežinojimas gali teikti laimę ne tik atskiram žmogui, o ir visai žmonijai.
Olešnikovas, fizikas


Meilė trumparegė – linkusi nepastebėti trūkumų.
Arnas Ardžas, sintetinis žmogus


Melas elastingas, kiekviena proga kitoks, jį galima pritaikyti einamosioms reikmėms – todėl jis veiksmingesnis už tiesą, kuri nesileidžia modifikuojama.
Komandoras Slotas


Melodijos skirtingos, tačiau visuomet sudarytos iš tų pačių gaidų.
Profesorius Tadeušas Lečonas


Menka nauda iš sugebėjimo keisti daiktus, jei nesugebi pakeisti pats savęs.
Kerėtojas


Mes labiau bijome kaimyno nuomonės, negu gerbiame nuosavą pasirinkimo laisvę.
Šivekas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Mes stebime artimiausią aplinką, ir tų stebėjimų išvadas vadiname gamtos dėsniais.


Mes visi – figūros šachmatų partijoje tarp Dievo ir Šėtono.
Motina Ebegeilė


Minčių nepamatysi, jų neišmatuosi, nepasversi, neparagausi, tačiau mintys – patys realiausi daiktai visoje Galaktikoje.
Baslimas, elgeta, žvalgas


Mintys – ne pinigai, jų per daug nebūna.
K.Prutkovas, inžinierius


Mintys Teršia Smegenis!
Kosmodesantininkų rezervo šūkis


Mirtimi nė vienas netiki, kol nenumiršta, o kai numiršta, jau būna per vėlu įtikinėti, kad ir jis mirtingas – kaip visi.
Arra, kosmoso klajūnas


Mirtis moko mylėti gyvenimą.
Mokslininko šmėkla


Mirusieji neprivalo laikytis disciplinos.
Megaloksanta, savarankiško endoskopinio dalinio smogikas


Mokslas ir technika pakankamai galingi pakreipti planetos ašį, bet nepakankamai galingi, kad grąžintų ją į vietą.
Stratonikas, fajetonietis


Monarchas neturi teisės nesilaikyti savo pavaldinių prietarų.
Henrikas IV, karalius


Moralinės vertybės neparduodamos. Jas galima sunaikinti, bet nupirkti negalima.
Zurzmansoras, mutantas


Mūsų svajonė – sūris. O jos įgyvendinimo rezultatas – skylutės.
Glebas, “Visatos palėpės” darbuotojas


Ne mašinos beprotės. Tai žmonės bepročiai.
Mičas Leskelas, inžinierius


Ne visos žiurkės keturkojės.
Laris Andervudas, dainininkas


Neapčiuopiami dalykai – pati geriausia prekė!
Montgomeris, Reklamos Skyriaus viršininkas


Nebūtina kažkuo tikėti. Būtina tik tikėti, kad kažkur yra kažkas, kuo verta tikėti.
Galis Foilis, nusikaltėlis


Neegzistuojančioje armijoje išdavikų nebūna.


Negalima teisti armijos už vieno priešo nužudymą.
Piteris Henlis, kalbininkas


Neišsivysčiusi vaizduotė sąžinės neturi.


Nekontroliuojama galia – tai katastrofa.
Garkinas, burtininkas


Nelaimė traukia minią tarsi medus muses.
Grehemas, Žvalgybos tarnybos agentas


Nemiršta tai, kas negyva.
Aiveta Severceva, praeities atplaiša


Nemokšiškumas – toks blogis, iš kurio kyla tik blogis.
Šivekas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Nėra nieko blogiau už beprasmiškus atsitiktinumus.
Bredas Karteris, draudimo agentas


Nėra tokios medžiagos, kurios nepaliestų laikas.
Leonardas, dailininkas


Nėra žmogaus, bejėgiškesnio už tą, kuris negali prisiminti.


Nervai – visų paprasčiausias pasiteisinimas.
Denis Diumulenas, literatūros dėstytojas


Net ir didžiausias turtas dingsta be pėdsakų, jei jo nepalaiko nuolatinės pajamos.
Filipas, III kategorijos pilietis


Net ir filosofiškiausiai nusiteikusiam žmogui sunku neskausmingai atsisakyti kartą gautų privilegijų.


Net veidrodis neįstengs parodyti tavęs tau, jei tu nenori žiūrėti.
Mutantas, einantis dievo Budos pareigas


Netgi pakantumui yra riba.
Belas Arvardanas, archeologas


Neurozės atsiranda visuomet, kai aplinkybės stipresnės už žmogų.
Daktaras Lencas, pramoninės psichoterapijos specialistas


Neveiklumas – gabumų stoka.
Profesorius Selezniovas, kosmobiologas


Neverta net tikėtis, kad apgausi viešpatį ir liksi nenubaustas.
Maikelsonas, socialinio vystymosi komisijos narys


Nežinoma, kas pirmas atrado vandenį, bet tikriausiai tai padarė ne žuvys.


Nėra nieko pavojingesnio, negu būti Išrinktaisiais – ir priklausyti mažumai.
“Storpilvis” Boldvinas, prekiautojas sraigtasparniais


Niekam nepatinka, kai kvaišelis pradeda įgauti išminties.
Laris Andervudas, dainininkas


Niekas dar nepastatė tokio tilto, kurio nebūtų galima susprogdinti.
Kravecas V.V., laborantas


Niekas iš mūsų nėra saugus, išskyrus mirusiuosius.
Kta, didžiūnas


Niekas neįstengs nutildyti minčių.


Niekas nekuria himnų kvėpavimui, bet vargas tam, kuriam pritrūko oro!
Mutantas, einantis dievo Jamos pareigas


Niekas nemėgsta išskirtinių privilegijų – išskyrus tą vaikiną, kuriam tokios privilegijos suteiktos.
Boldvinas Daulingas, studentas


Niekas nenutaikinėja patrankų į peles.
Henris Gledstonas Kaiku, Nuolatinis Sekretoriaus Kosmoso Reikalams Pavaduotojas


Niekas niekad nėra laimėjęs mūšio gerumu, tyrumu ar etiniu teisumu.
Mičas Leskelas, inžinierius


Niekas taip neniekina minios, kaip virš jos iškilusi vidutinybė.
Krivošejinas V.V., inžinierius


Niekas Visatoje negali sklisti greičiau už šviesą, bet gandai šiam dėsniui nepavaldūs.
Kalenas, maištautojas


Nieko nėra melagingesnio ir pavojingesnio už trumputes tiesas, nes jos pritaikytos ne gyvenimui, o mūsų smegenims.
Krivošejinas II, dirbtinis žmogus


Niekuomet nenori to, ką turi, kol to neišmeti.
Tora “Prozerpina”, Žiemos pavaldinė


Nors kosmosas ir didelis, bet tolimas, retai teprisimenamas, tuo tarpu kosmetika – visuresanti!
Garšinas, dailininkas


Nugalėtojai nemėgsta demonstruoti savo nesėkmių.


Nugalėtojai visuomet linkę į nesaikingumą.


Nuo sąžinės graužimo nemirštama.


Nuo visko neapsisaugosi.
Sonkas Hogbenas, mutantas


Nuodugniai ištyrinėti daiktą galime tik visiškai sunaikindami pirminį jo pavidalą.
Ranielis, bandomasis gyvūnas


Nuomonė – dar ne įrodymas.
Frensis Klusaras, maištininkas


Nuskalpuoti žmogų – velniškai prastas gydymo nuo pleiskanų būdas.
“Storpilvis” Boldvinas, prekiautojas sraigtasparniais


Objektyvi informacija neegzistuoja; įmanomos tik jos interpretacijos.
Janka Tauškalius, Bio-Jungtis


Obuoliai tebekrinta, o Niutonų kažkodėl nematyti.
Ženia Slavinas, senovės atplaiša


Pabaisos – ne rasė; pabaisos – tai mąstysena.
Vudžu, kentaurė


Pačios žinios – nenaudingas krūvis; svarbu jomis naudotis.
Gėlės


Pagrindo bijoti neturi ne tik atgailaujantysis, bet ir lavonas!
Džonas Limingas, žvalgas


Pagrįstos melu sistemos, deja, yra nepaprastai tvirtos.
Komandoras Slotas


Pajuoka baisesnė už grasinimus.
Nolvudas Stenis, baritonas


Pakanka sugalvoti reiškiniui pavadinimą – ir galima visam laikui atsikratyti poreikio jį suprasti.
BER-66, biorobotas


Pakanka, kad būtum kvailys ar apsimestum kvailiu – ir visuomenė tuojau pat imasi tave išlaikyti.
Sniras, šešėlinis verslininkas


Paminklui nebūtinos tikros proporcijos.
Bentas, žvaigždėlaivio “Dorado” vyriausiasis inžinierius


Paniką keliančio gando poveikio jėga tiesiogiai proporcinga minios nemokšiškumui.
Apolonas, pensininkas


Panikos apimti žmonės tampa pavojingi.
Nikas Andros, kurčnebylis


Paprastai technologiniai pasikeitimai sukelia tokius socialinius pasikeitimus, kokių niekas nė už ką nesitikėjo.
Lašlo Dolmešas, mokslininkas


Paradoksas gali egzistuoti tik žodžiuose, bet niekuomet – už žodžių slypinčiuose faktuose.
Daktaras Ftaemlas, medūzoidas, vertėjas


Pasaulis bekraštis, o horizontas visada ribotas.
Kosminio laivo avarijos auka


Pasaulis nemėgsta kitokių žmonių. Pasaulis stengiasi išrauti juos su šaknimis, kaip piktžoles.


Pasaulis, uždraudęs mirtį, privalo uždrausti ir gimimą.
Siranis, telepatė


Pasikeitimas – ne visuomet pagerėjimas.
Komandoras Slotas


Paslapčių mėgėjai labai jau linkę krėsti šunybes.
Judzo Toda, planavimo skyriaus tarnautojas


Pastebėjau, kad esantieji valdžioje nekelia klausimo, kiek lojalūs jie patys.
Džesė Beili, policininko žmona


Pašėliškiausios protėvių beprotybės tampa ateinančių kartų tikrove.
Jonas Šalamaja, rūmų kabalistas


Pats baisiausias priešas – tai išsigalvotas priešas.
Izia Kacmanas, Eksperimento dalyvis


Pažinimo kelias niekuomet nebūna tiesus.
Centurionas, biokiberis


Per anksti išsivystęs protas yra pavojingas.
Džoelas Lokas, vunderkindo tėvas


Per visą istoriją nebūta nė vieno pažangaus išradimo, kurio žmonija neįsigudrintų iškreipti.
Džonas Fosteris, Instruktorius


Pernelyg lengva pergalė nieko neverta.
Ana-Ger, kovotoja


Pernelyg lengvas gyvenimas skatina išsigimimą.
Karalius Curi-Ešas Du Šimtai Dešimtasis


Pernelyg plačios pažiūros, pernelyg filosofiškas požiūris sukausto valią.
Efraimas Hauvis, Vyresnysis


Persisotinusias sielas apsvaigina tiktai kraujas.
Tuskubas, Marso didžiūnas


Pilietybė procentais nematuojama.


Pirmą bitę, kuri sugalvos zyzti, kad medus vagiamas, tuoj pat pritėkš. O pirmos karvės, pasišovusios vadovauti kovai prieš melžimą, laukia greita mirtis.
Profesorius Bjornsenas, fizikas


Politika ateina ir nueina, bet Godumas – amžinas.
Keng Hou prekybinio laivyno šūkis


Pragaras nebūtų pragaras, jei ten būtų leidžiama guostis.
Šapuras, demonas


Precedento neturinčios teorijos arba netikėčiausi atradimai visada iš pirmo žvilgsnio panašūs į svaičiojimus.
Techninio skyriaus viršininkas


Prieštaraujančių visuomet atsiras.
Nora Plet, pianistė


Protas – tai gyvos būtybės sugebėjimas atlikti netikslingus ir nenatūralius veiksmus.
Valentinas Pilmanas, mokslininkas


Protingas žmogus pakeičia nuomonę, kai pamato klydęs, tik kvailys jos atkakliai laikosi.
Teraji Lapradas, geologas


Pusė begalybės – tai begalybė.
Klarensas Rimbro, alternatyvios Žemės gyventojas


Rato išradėjas neatsako už civilizaciją ir su ja susijusius neigiamus reiškinius!
Etelė Edmondson, biochemikė


Reikalauti pernelyg daug – vienas žmonijos mėgstamiausių būdų šauktis katastrofos.
Teisėjas Feris


Reikėtų labai ilgai gyventi, norint atsiteisti su visu pasauliu.
Sonkas Hogbenas, mutantas


Religijos istorija – tai smurto istorija: labai jau dažnai religijos žudo.
Policijos kapitonas Kolinas


Riba tarp karčios nevilties ir griovimo aistros kartais lengvai peržengiama.


Rojuje benamių nebus.
Misis Perin, labdarė


Rojuje progreso nėra.
Senatorius Heiburnas


Sausros metu žūva javai, o piktžolės sau auga ir žaliuoja.


Savimeilė – pavojingas narkotikas.


Savos figūros žymiai pavojingesnės už priešininko figūras.
Didysis Strategas


Sąžinė – velniškas išradimas!
Earlas, planetų ėdikas


Sėkmė net ir kuklų žmogų ištvirkina.


Skirtingi žmonės juokiasi iš skirtingų pokštų.
Noelis Mejerhovas, Didmeistris


Slapčiausios mūsų baimės visuomet šventos.
Skrainol, pranašautoja


Smalsuoliai ilgai negyvena.
Ūsočius, gangsteris


Sodinti medį tam, kad jis sunyktų arba išaugtų apkeriaužėlis – negalima.
Biata, studentė


Stabdyti pažangą ne mažiau įdomu, negu ją skatinti.
Profesorius A.Brombergas, Istorijos mokslų daktaras, Kontakto Komisijos konsultantas


Stebuklams reikia pinigų.
Dž.Dž.Flinas, psichoterapeutas


Stebuklas, kuris kartojasi vėl, ir vėl, ir vėl – liaujasi buvęs stebuklu, jis virsta įkyriu nemalonumu.
Margreta Svensdater, dievų lažybų auka


Stiprūs mes atrodom tik tiems žmonėms, kurie turi pagrindą mūsų bijoti.
Hardas, policijos komisaras


Suaugusieji vaikiškai gudrauja dažniau, negu vaikai.
Alisa Selezniova, mokinukė


Su mirtimi neapsiprantama.
Japetas, astronautas


Su veršiais nepajuokausi…
Selivanovas Viktoras Petrovičius, milicijos papulkininkis


Sunku keiktis ten, kur seksas nelaikomas nešvankybe, o šventvagystės neegzistuoja.


Sunku patyliukais nukniaukti garvežį, bet dar sunkiau jį paslėpti.


Sunku susikaupti, kai virš galvos kirvis kabo.
Gordonas Zelabis, filosofas


Sunku valdytis, kuomet nieko daugiau negali valdyti.
Horacijus Huseinas Čamounas al Šamlanas Bjuris, pirklys


Svarbiausia gyvenimo problema – sumažinti trintį su miniomis, kurios supa tave iš visų pusių.
Džesė Beili, policininko žmona


Svarbiausias atspindžio trūkumas – ne kad jis netikras, o kad atvirkščias.
Psichologas


Šiltų apatinių neturėjimo rizika – tai mūsų kūno, proto, dvasios bei žodžio apoteozė.


Šiltos vietelės ne visuomet atitenka gabiausiesiems.
Aahzas, demonas


Šioje žemėje žmonių neliks pirmiau, negu nesutarimų.
Kurtas Morganas, vienintelis nežuvęs kare


Šitai žmonėms įgimta – aiškinti mums gresiančias nelaimes išorinėmis priežastimis.
Velfordas, pilotas


Šlykščiausia, baisiausia ir pavojingiausia pasaulyje – fanatikai!
Teraji Lapradas, geologas


Šventieji gali daryti ką panorėję; paprasti žmonės privalo daryti tai, kas pridera.


Šventumas sveiko proto neprideda.
Aleksandras Grehemas-Hergensheimeris, šventasis


Šventuosius irgi galima aplink pirštą apvynioti.
Dionizijus, dinozauras


Tai labai nesunku – mylėti gamtą su ginklu rankoje. Nepavojinga. Ypač kai mylėti gamtą padeda mašinos.
Igoris Sobolevas, žmogus-žuvis


Tai, kad kartais nesi reikalingas, dar nereiškia, kad esi nenaudingas.
Skivis, burtininko mokinys


Tai, kas natūralu, visuomet primityvu. O žmogus – sudėtinga būtybė, jam natūralumas netinka.
Bol-Kunacas, paauglys


“Talentingas” – nereiškia “normalus”.
Breklis, garsenybės tėvas


Tarp idiotų ir debilas gali būti išminčiumi.
Sniras, šešėlinis verslininkas


Tas, kas įsakinėja, neturėdamas galios, pakankamos priversti įvykdyti įsakymus – kvailys.
Karmos Šeimininkas


Tas, kuris laimingas, nieko ir neieško.
Jakovas Vanderhuzė, kosminės ekspedicijos vadovas


Tavo laimė – tavo iliuzija.


Ten, kur visi turi dirbti dėl duonos kąsnio, kur nėra kada galvoti, žinojimas sustoja vietoje, sustoja taip pat ir visuomenė.
Koukeris, maištininkas


Ten, kur yra du keliai, galima rasti ir trečią.
Šešėlių Valetas, vagis profesionalas


Tenkinančio nežabotus savo poreikius žmogaus dėka gali vykti tik planetos žlugdymas.
Kornevas A.I., inžinierius


Tiesai nerūpi politinės reikmės.
Gustavas Knakė, pogrindininkas


Tik neprotingas žmogus nuolat piktnaudžiauja savo teisėmis.
Laidija, kilminga dama


Tikėjimas reikalingas tam, kad ramiai numirtum.
Prieaklis, ryšių sistemos dispečeris


Tironiškumas lengvai tampa blogu įpročiu.
Gordonas Zelabis, filosofas


Tradicija – tai pati nuobodžiausia impotencijos forma.
Ranielis, bandomasis gyvūnas


Turėdamas protingą pavaduotoją, bet koks kvailys gali būti viršininku.
Selivanovas Viktoras Petrovičius, milicijos papulkininkis


Tūžmingos reakcijos – biologinio silpnumo požymis.
Ilis Roukis, buvęs kosmokomandoras


Už knarkimą žvalgyboje baudžiama mirtimi!
Džeimsas Bolivaras diGrizas, Specialiojo Korpuso agentas


Už neapgalvotas šnekas mokama gyvybėmis.


Už savo norus atsakai tik tu pats.
Siuzana Kelvin, robopsichologė


Užvis labiausiai herojams patinka jie patys.
Skalauvėjis, burtininkas nevykėlis


Užvis pavojingiausias žmogus – tas, kuris bijo nuosavo šešėlio.
Bobas Arktoras, narkomanas


Va mes tobulinamės, tobulėjame, tampame geresni, protingesni, o vis dėlto kaip malonu, kai kažkas kitas už tave nusprendžia…
Leonidas Gorbovskis, Desantininkas


Vadovaudamasis Kvinsberio markizo taisyklėmis, prieš huno Atilos ordas nepakariausi.
Nolvudas Stenis, baritonas


Vadovo nuomonė nenuginčijama net tada, kai ji prieštarauja bandymų rezultatams.
Solvega Vanderfeld, biologė


Valdovai niekuomet nemoka už tai, ką gali pasiimti veltui. Dėl to jie ir turtingi.
Demonas


Valdžia – tai liga, o valdymas – bepročių pramoga.
Lordas Valentinas, žonglierius


Vandenyne vandens nesudrumsi.
Tavis, delfinas


Velniai ir raganos egzistuoja tiems, kurie tiki jų egzistavimu.
Merė Gor, namų šeimininkė


Vengdamas vieno pavojaus, ruoši dirvą kitam.
Dergas, Globėjų Globėjas


Viena aistrų, kurios žmonijoje išnyks paskutinės – tai aistra žudyti.
Kosmitas


Viena iš atkakliausių ir patogiausių žmonijai haliucinacijų yra įsitikinimas, kad “mums taip neatsitiks”.
Bilis Meisenas, biochemikas


Vienatvė – viena natūralaus poilsio formų.
Lenas, ateivis


Vienintelis dalykas, kuris išsekina labiau nei bet kokia veikla – tai nieko neveikimas.
Defemas Heinas, kontrabandininkas


Vienintelis negailestingas, mirtinas žmogaus priešas – tai pats žmogus.


Viltis – tai hipotezė, neparemta faktais.
Poseidonas, labai senas robotas


Visata nesustings, jei tu jos neprisuksi.
MakKlaris, Sekretorius Kosmoso Reikalams


Visatoje, kai gerai pagalvoji, labai nedaug tikrai reikšmingų dalykų.
Teodoro Robertso smegenys


Visi geriausi žaidimai pavojingi.
Karabela, žonglierė


Visi labai nori gyventi: jaunas – kad tiek nedaug tepagyveno, senas – kad tiek nedaug liko gyventi.


Visi mes mirtingi, dėkui Dievui!
Motina Ebegeilė


Visi nori, kad sukčiai sėdėtų kalėjime – bet niekas nenori kalėjimo savo apylinkėje.
Policijos kapitonas


Viską žinoti – reiškia už viską atsakyti.


Visų gyvenimo pavojų išvengti neįmanoma.
Mailo Heizas, vergas, nemirtingasis


Visuomenės funkcija – saugoti individus nuo nelaimingų atsitikimų, bet ne nuo pačių individų kvailumo.
Ilis Roukis, buvęs kosmokomandoras


Vos ne kiekvieną faktą galima paaiškinti dvejopai; priklauso nuo to, kas aiškina.
Pogrindininkas


Vyrai visuomet prisigalvoja teorijų, ir gyvenimas visuomet privalo atitikti tas teorijas.
Via, kilminga moteris


Žemietis atiduos tau bet ką – svarbu, kad tai nieko nekainuotų ir būtų verta dar mažiau.
Populiarus Visatoje priežodis


Žinojime glūdi prakeikimas.
Profesorius Bičas, fizikas


Žlungančios santvarkos nusitempia į prarają nuosavą valdžios grietinėlę.
Mikolajus Patrochinas, agitatorius


Žlungantys dievai kartu nusitempia į kapus ištikimiausius savo garbintojus.
Mikolajus Patrochinas, agitatorius


Žmogaus nerimas amžinas.


Žmogaus protas dažniausiai siekia ne nuodugniai pažinti pasaulį, o suderinti visus jo faktus; svarbiausia – kad viskas būtų kuo paprasčiau.
Krivošejinas II, dirbtinis žmogus


Žmogaus smalsumas neįveikiamas.
Arturas Gregsonas, apsėstasis


Žmogaus sveikata priklauso ne tiek nuo to, ką jis dirba, kiek nuo to, ar jam patinka tai dirbti.
D.D.Harimanas, žmogus, kuris pardavė Mėnulį


Žmogų galima pagimdyti, galima numarinti ir vėl atgaivinti, bet negalima jo perdirbti.
Šmėkla


Žmogus – tai tik tarpinė grandis, kurios gamtai reikėjo, norint sukurti tobuliausią kūrinį: taurelę konjako su citrinos griežinėliu.


Žmogus dar gerai nežino, kas yra po kojomis, o jau veržiasi į žvaigždes.
Paninas, astronautas


Žmogus ilgus amžius gyveno bijodamas, ir nieko pasaulyje nebijo taip, kaip pats savęs.
Inekas Volis, Perkėlimo stoties dispečeris


Žmogus negali pakęsti to, kas netelpa įprastuose rėmuose.
Bitis, brandmeisteris


Žmogus nori gerai gyventi, ir todėl išranda žudymo įrankius.
Krivošejinas V.V., inžinierius


Žmonėms, kurie nesitiki teisingumo, netenka nusivilti.
Elija Beilis, policininkas


Žmonės ir iš atominės bombos šaipėsi, kol ji ant jų nenukrito.
Teris Meinardas, nuosavas senelis


Žmonės nepageidauja žinoti, kiek kainuoja jų ramybė.
Viršila


Žmonės niekuomet nenori tikėti tuo, kas aišku ir be aiškinimų.
Profesorius S.Breitveitas


Žmonės patys susigalvoja pasaulio pabaigą.


Žmonės rašo nemirtingas eiles, smerkiančias karą, ir tuo pat metu tobulina karinę techniką.


Žmonės skraido į kitas galaktikas, o su paprasčiausia kate susišnekėti nesugeba.
Alisa Selezniova, mokinukė


Žmonės su viskuo apsipranta.
Chimera, žurnalistė


Žmones suvienija skausmas.
Šivekas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Žmonės taip mėgsta pūstis, kad kai visiškai nebeturi kuo didžiuotis – įmanytų didžiuotis net nesugyvenamu charakteriu.
Gena, scenaristas


Žmonės tikrai laimingesni, kai žino ne per daug.
Majoras Arlingtonas


Žmonės veliasi į karus ne tiek tam, kad apgintų savąją gyvenseną, kiek tam, kad primestų ją kitiems.


Žmonija išranda kultūras – o kultūros išranda mitus savo egzistavimui pateisinti ir paaiškinti.
Admirolas Stingou


Žmonija – ne daugiau nei odos liga ant grunto gumulo paviršiaus.
Profesorius Aira Metuenas, psichobiologas


Žmonija remiasi mitais, kad pateisintų savo egzistavimą. Iškreipk mitą – ir iškreipsi visuomenę.
Admirolas Stingou


Žmonijos vaikystė baigėsi, kai atsirado pinigai.


Žvirblis nepradės medžioti raganosių, nes jam tai visai nebūtina.


Žymiai lengviau pakelti kad ir didžiausią nemalonumą, kai gali suversti kaltę bet kam, išskyrus save patį.
Sniras, šešėlinis verslininkas


Žymiai lengviau pasislėpti minioje, negu gūdžiame miške.


Žymiai maloniau būti laimingam, negu teisiam.
Planetų gamintojas pagal užsakymą, fjordų specialistas


Toliau >Apie autorių

Archyvas
 
Susiję