Straipsniai

2014-01-01
 

Savaitės straipsnis: Fantastikos filosofija [5]

Daugiau straipsnių parašytų »
Parašė: Archyvas

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]


KLAUSIMĖLIAI


 Ar bent kartą pagalvojote, kad pragaras – tai skurdus senas kambarys, kur niekam neleidžiama klykti, kad kartais kaimynai nesupyktų?
Džonas Redpefas, telepatas


Ar dėl to, kad kiti visvien miršta, neverta gelbėti vieno žmogaus gyvybės?
Pulkininkas Klodas Vinsleidas


Argi tas, kas daro sprendimus, gali nebūti nepriklausomas?


Ar įmanoma išleisti įstatymą, veiksmingai draudžiantį girtuokliauti, rūkyti, svetimauti arba skleisti paskalas?
Tadeus Aramanas, Chronoskopijos Departamento viršininkas


Ar įmanoma susintetinti genijų?
Chimera, žurnalistė


Ar daug maloniau, kai tave po truputį išmėsinėja mokslingas tyrinėtojas, negu kai tave “ištiria” paprasčiausia mėsmalė?
Ranielis, bandomasis gyvūnas


Ar dažnai žmonėms primenama, kad jie kilę iš beždžionių?


Ar gali mirtingasis suprasti Dievo požiūrį?


Ar gali žmogus gudrumu įveikti gudriausią savo paties dalį?
Antonas Nastoičas, žmogus-minimumas


Ar galima nubausti giljotiną už tai, kad rankas nukirto?
BER-66, biorobotas


Ar galima panaikinti prievartą, pasitelkus prievartą?
Senatorius Maultonas


Ar yra įstatymai, pagal kuriuos teisiama už žmonių sukūrimą, iš anksto žinant, kad jie pasmerkti mirti?
Albertas, biofizikas


Ar yra pasaulyje žmogus, kuris sugebėtų pakeisti visus savo įpročius?


Ar mes reikalingi sau?


Ar ne šimtą kartų geriau išgelbėti vieną pažįstamą būtybę, negu visą nežinomą šalį?
Aristidas Grėjus, kosmonautas per prievartą


Ar pastebėjote, kad taurūs žmonės labiau pažeidžiami, negu bailiai ir prisitaikėliai?
Gelbėtojas


Ar sugebėtum iš tikrųjų susidraugauti su gauruotu trijų metrų aukštumo voru, mintančiu gyvu grobiu, net jei jis dar ir žaistų šachmatais bei dievintų simfoninę muziką?
Serdžis Ortega, buvęs piratas


Ar tau patiktų, jei tavo kaimynas žinotų, ką tu sapnuoji?
Džesis Veilas, “Sapnų Korporacijos” vadovas


Ar tiktai uolus priežastinių ryšių ieškojimas nerodo savininkiškų žmogaus instinktų – juk ir čia mes ieškome, kas kam priklauso?
K.Prutkovas, inžinierius


Ar verta gimti, juoba gyventi, kad būtum epigonas?
Deris Kenfildas


Ar višta dedama į puodą tam, kad ją už kažką nubaustum?
Ranielis, bandomasis gyvūnas


Ar žvėris narve gali perprasti uždariusiųjų jį į narvą ketinimus?
Sniras, šešėlinis verslininkas


Argi galima leisti, kad aukos lakstytų ginkluotos?!
Rondolfas Frendleris, Aukų Gynimo Draugijos prezidentas


Argi gyvuliai kalti, kad jie nelabai protingi?
Metjus Goras, keistas vaikas


Argi ne amoralu dirbti darbą, kuris neteikia pasitenkinimo?
Šivekas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Dėl ko mes taip sukamės? Kad užsidirbtume pinigų? Bet kuriam velniui mums pinigai, jeigu nieko daugiau neveikiame, tik sukamės?
Ričardas Nunanas, tiekėjas


Gal kai esi Nemirtingasis, negyveni ilgiau – tiesiog atrodo, kad ilgiau?
Rozana, maištautoja


Iš kur bomba gali žinoti, kur yra ir ar iš viso egzistuoja detonatorius?


Jei atsikratyti blogio įmanoma vien tuo pačiu paaukojant ir gėrį – kas tuomet belieka?
Džeinė Voterli, Medicinos mokslų bakalaurė


Jei dievas sukūrė tobulą pasaulį, kodėl skęsta laivai?
Bilis Hendersonas, šturmanas


Jei Gamtos sudėtingumas beribis – kur gi pažinimo proceso prasmė?
Earlas, planetų ėdikas


Jei tik esame laimingi, tai ar svarbu, kiek erdvės užimame?
Džezerakas, mokytojas, nemirtingasis


Jeigu dievas būtų tobula esybė, ar jis būtų sutvėręs pragarą?
Gvidonas de Monforas, inkvizicijos auka


Jeigu konstitucijoje parašyta, kad žemės savininkui priklauso visa erdvė virš jo valdų – tai kam priklauso Mėnulis?
D.D.Harimanas, žmogus, kuris pardavė Mėnulį


Jeigu popiežius nuspręs pėsčias traukti į Jeruzalę – ar bandysi jį atkalbėti, jei esi doras katalikas?
Glenas Beitmenas, sociologas


Kadangi absoliuti valdžia korumpuoja absoliučiai – kam reikalingas visiškai korumpuotas Dievas?
Daktaras Hansas Kleiborgas


Ką darysi, jei kartais pasirodys, kad naujieji tavo tva-riniai protingesni už tave?
Mėlynkiautis, pirklys


Kai esi trisdešimties pėdų augumo ir spjaudaisi ugnimi – kam tau išsiauklėjimas?
Karalaitis Rupertas


Ką jūs padarysite Visagaliui, kai jį “pamatysite”?


Kaipgi užmuši tą, kuris jau negyvas?
Prikeltasis


Kaip galima tikėtis teisingumo, suverčiant savo nuodėmes ant svetimų pečių – nesvarbu, ar tai būtų ėrytis, kuriam pagal ritualą perrėžiama gerklė, ar mesijas, vinimis prikaltas prie kryžiaus ir mirštantis už žmonijos nuodėmes?
Džeris Fensvortas, Šėtonas, Pragaro Valdovas


Kaip ginčysiesi su moteriške, jeigu ji tyli?


Kaip suprasi, kad protinga pelė apsimeta kvaila pele, jei niekad nesi matęs jokios pelės?
Džonatanas Vaitbredas, kursantas


Kam gi jums durys, pro kurias visvien nesugebėsite įeiti?
Ščekn-Itrčas, šuniagyvis


Kam keisti tai, kas ir taip tobula?
Ričardas Peitonas Antrasis, menininkas


Kam šnekėtis su tuščia vieta?
Friuza, pantera


Kas atsitiktų civilizacijai, jei mes darytume tik tai, kas natūralu?
Diana Brekli, biochemikė


Kas gero iš stebuklingo ginklo, kuris išsaugo šeimininko gyvybę, net kai tas pjaustomas į gabalus?


Kas įstengs pastatyti plytinį namą, neturėdamas plytų?
Elija Beilis, policininkas


Kas iš to, kad turi brangią violončelę, jei niekas negirdi tavęs ja grojant?
Nolvudas Stenis, baritonas


Kas kreips dėmesį į tylų pokalbį ten, kur visi laksto ir klykia: “Degam! Degam!”?


Kas kviesis potencialią auką į ten, kur slapčiomis rez-gami pateisinančių aplinkybių planai?


Ką veikti su gyvenimu, kuris gali tęstis amžinai?


Kažin, kodėl piktomis dvasiomis tikima dažniau, negu geromis?
Deividas Goras, keisto vaiko tėvas


Kiek informacijos galima dirbtinai užkoduoti geno-tipuose, kad gimtų dar žmonės, o ne – jau pabaisos?
Lanas Vudas, Informacijos Centro darbuotojas


Ko vertas gebėjimas mąstyti, jeigu jis negali pakeisti gyvūno charakterio?
Šešėlių Valetas, vagis profesionalas


Kodėl, kad išliktų vieni, neišvengiamai turi žūti kiti?
Bakunas, metraštininkas


Kodėl jums atrodo, kad Apvaizda teisinga?
Dilaimberis, burtininkas


Kodėl visgi žingeidumas visuomet tenkinamas kitos gyvos būtybės sąskaita?
Ranielis, bandomasis gyvūnas


Kokia prasmė valdyti nesantį pasaulį?
Valteris Plaisas, aktorius


Koks buhalteris patikės kliento apskaičiavimais?
Nolvudas Stenis, baritonas


Koks gali būti naujas pasaulis už spygliuotos vielos?
Viktoras Banevas, rašytojas


Koks gi gyvenimas be netvarkos?
Leonidas Gorbovskis, Desantininkas


Kur eina tavo siela, jeigu numiršti pragare?
Šivekas, visuotinės lygybės planetos gyventojas


Kuriam galui stengtis sužinoti tai, kas neturi prasmės?
Ščekn-Itrčas, šuniagyvis


Kuriam galui ta laisvė, jei besistengiant jos neprarasti nelieka nė akimirkos laisvo laiko pasimėgauti ja?
E.Fermi, fizikas


Kur regėjote pažangą, nesukeliančią šoko, kartėlio, nieko nepažeminančią?
Leonidas Gorbovskis, Pasaulinės Tarybos narys


Kur tai matyta, kad galva dėkotų kaklui, kuris ją sukinėja?


Mes keičiam viską – vandens, oro, dirvos, maisto chemiją – ir norim, kad šie globaliniai aplinkos pakitimai mūsų nepaliestų?
Profesorius Čoizas


Negi mums rūpi, ar vilkai atleis mums už tai, kad juos žudome?
Gordonas Zelabis, filosofas


Nejau gerumas beprasmis todėl, kad jis nesunaikina viso žiaurumo visame pasaulyje?
Pulkininkas Klodas Vinsleidas


Nejau grandinės – logiškas argumentas?


Nejau vienintelė gyvybės paskirtis – pratęsti gyvybę?


Net jei ir sugebėtum užmesti žaibui pakinktus – kaip priversi jį tempti karietą?
Velniūkštis iš ikonografo dėžutės


Reikia ginti visuomenę nuo asmenybės. Bet kas apgins asmenybę nuo visuomenės?
Firmenas, pamišėlis


Suvaryti visus į krūvą ir niekam neleisti žodžio ištarti – koks gi čia bendravimas?
Klarisa, nenormali mergina


Visi mes gerai žinome, ko norime iš kitų: kad jie nenuodytų mums gyvenimo. O ko mes patys iš savęs norime?
Krivošejinas V.V., inžinierius


< Atgal Toliau >Apie autorių

Archyvas
 
Susiję