Konkursai

2014-01-01
 

Konkursas: Kas būtų, jeigu būtų

Daugiau straipsnių parašytų »
Parašė: Archyvas

Fantastinio apsakymo konkursas:


Kas būtų, jeigų būtų…


Taisyklės: konkursas anoniminis. Jūsų vardai ar pseudonimai iki konkurso pabaigos bus žinomi tik koordinatoriui. Negalima siųsti pataisyto anksčiau parašyto darbo, kuris jau buvo viešai publikuotas. Jei nenorite, kad jūsų autorystė būtų atskleista po konkurso, turite ne vėliau kaip iki konkurso (ne balsavimo) pabaigos pranešti apie tai koordinatoriui. Nekonkursiniai darbai nepriimami.


Konkurso tema: “Kas būtų jeigu būtų…”. Pavyzdžiui:
2085 m. Išleista naujažaidimo “Laiko kelionės” versija, apimati ir viduramžių Lietuvos istoriją. Besidomintiems galima neakivaizdžiai sudalyvauti visuose įvykiuose, tačiau kišimasis į juos yra griežtai uždraustas. Tačiau atsiranda grupelė žmonių, sugebėjusių pralaužti apsaugą.
1430-ieji. Vytautas Didysis mirties patale. Į dvariškių būrį įsimaišo 5 atvykėliai, tvirtai pasiryžę pakeisti istorijos tėkmę.


Konkurso terminai: darbus galima pradėti siųsti nuo balandžio 25 adresu i7siab@gmail.com. Paskutinė darbų priėmimo data – 2005 m. gegužės  13 d. 00.00 Vilniaus laiku. Balsavimo laikas – viena savaitė (iki gegužės 19 dienos 00.00 Vilniaus laiku).


Dalyviai: dalyvauti gali bet kuris norintis. Jei autorius nori atsiimti savo darbą iš konkurso, jis gali tai padaryti ne vėliau, nei konkursas baigiamas ir prasideda balsavimas. Vienas autorius gali atsiųsti tik vieną apsakymą.


Tekstas: bet kurios krypties fantastika; proza. Kalba – lietuvių. Apimtis nuo 5 iki 20 tūkst. ženklų (su tarpais); nedideli nukrypimai leidžiami, bet piktnaudžiauti nepatariama.


Publikavimo mechanizmas: kandidatas siunčia kūrinį, prisegtą prie laiško, koordinatoriui (adresas i7siab@gmail.com, subjekto laukelyje – “fantastikos konkursas”), parašydamas savo vardą, pavardę arba nuolatinį pseudonimą. Prisegtame tekste autorius įrašo savo slapyvardį, išsirinktą šiam konkursui. Gauti tekstai bus skelbiami viešai www.fantastika.lt tinklapyje. Tekstų koregavimas po patekimo į tinklapį neleidžiamas. Jeigu, koordinatoriaus nuomone, tekstas visiškai neatitinka temos, jame piktnaudžiaujama necenzūrine leksika arba pažeidžiami LR įstatymai, jis turi teisę kūrinio nepriimti, pranešdamas apie tai autoriui ir nurodydamas priežastį. Autorius gali, pakoregavęs kūrinį, dar vieną kartą jį siūlyti. Už plagiatą dalyvis šalinamas be teisės siųsti kitą kūrinį. Koordinatorius gali pašalinti dalyvį dėl grubių užsipuldinėjimų organizatorių ar kitų konkursantų atžvilgiu.


Vertinimo sistema: vertina kūrinius tik patys konkursantai. Kiekvienas turi 10 balų bagažą, kurį privalo išdalinti jam labiausiai patikusiems apsakymams. Ar vienam bus skirti visi 10, ar trims – 2, 5 ir 3, ar dešimčiai po vieną, nesvarbu, svarbu, kad bendra suma būtų 10. Už savo kūrinį autorius balsuoti negali. Pasibaigus konkursui, visi dalyviai per vieną savaitę turi atsiųsti koordinatoriui savo balus (subjekto laukely “konkurso vertinimas”). Jie susumuojami, tada paskelbiami nugalėtojai bei bendra lentelė. Po balsavimo pabaigos visų dalyvių balsavimo rezultatai paviešinami. Jei autorius balų neatsiunčia ar paskirsto juos ne pagal taisykles, jo apsakymas pašalinamas iš konkurso, o jo balai, jei jų kažkam ir teko, anuliuojami. Vengiant klastojimo, dalyviai primygtinai prašomi balus siųsti iš to paties adreso, iš kurio atsiųstas konkursinis darbas.


Apsakymai:


 


2005 05 11  5221 – A..Z


2005 05 12  Studentas – Kas būtų jeigu nebūtų buvę?


2005 05 14  Guoba – Kas jei…


2005 05 14  Ramas – Likimo ironija


2005 05 16  Grynvudas Holivudas – Žvaigždės karūnaiApie autorių

Archyvas
 
Susiję