Konkursai

2014-01-01
 

Fantastinio apsakymo ir fantastinės miniatiūros konkursas „Kryžkelė“

Daugiau straipsnių parašytų »
Parašė: ArchyvasKonkurso rengėjai: Lituanicon’2008 organizatoriai, tinklalapis fantastika.lt ir laisvieji fantastai.


 


KONKURSINIAI KŪRINIAI PRIVALO:


 


1) turėti savyje fantastinę idėją, kuri yra esminė kūrinio siužetui;


2) būti susiję su 2008 m. Lituanikono tema – „Naujasis panteonas“ (apie naujuosius, šių ir ateinančių dienų dievus: internetą, televiziją, žiniasklaidą, nanotechnologijas, mediciną ir kitus, galbūt visiškai kitokius kitokiuose pasauliuose). Būtina įsidėmėti, kad šie dalykai turi būti ne šiaip paminėti kaip kasdienio gyvenimo reiškinys, bet būtent kaip naujojo panteono atstovai. Žinoma, tiesioginis personifikavimas nebūtinas. Bet – žr. 1 punktą!


3) Žr. konkurso pavadinimą. Kaip jį interpretuoti – kiekvieno reikalas, bet tikėsimės kryžkelę kūrinyje įžiūrėti.


 


Kryptys neribojamos: alternatyvūs pasauliai, griežta mokslinė fantastika, siaubas ar humoras, mistika ar kiberpankas, nesvarbu; svarbu, kad kūrinį galima būtų priskirti fantastikai. Kūrinio negalima pavadinti konkurso tema („Kryžkelė“).


 


Taisyklės. Dalyviai daugiausia gali (bet nebūtinai turi) atsiųsti vieną apsakymą ir dvi miniatiūras. Konkursas anoniminis. Jūsų vardai ar pseudonimai iki konkurso pabaigos bus žinomi tik koordinatoriui. Negalima siųsti pataisyto anksčiau parašyto darbo, jei jis jau buvo viešai publikuotas (sąvoka „viešai publikuotas“ apima kūrinių skelbimą spaudoje, mėgėjiškuose leidiniuose (fenzinuose), jau siųstus į anksčiau vykusius konkursus, internete (taip pat ir asmeniniuose puslapiuose)). Jei konkurso forumuose išsiduosite esąs vieno ar kito apsakymo autorius, jį teks pašalinti iš konkurso. Todėl nepamirškite to, jei komentuosite kokį nors kūrinį kaip vienas autorių. Jei nenorite, kad jūsų autorystė būtų atskleista po konkurso, turite ne vėliau kaip balandžio 10 d. pranešti apie tai koordinatoriui.


 


Konkurso terminai: darbus galima pradėti siųsti nuo sausio 21 dienos adresu konkursas#fantastika.lt. Paskutinė darbų priėmimo data – 2008 m. balandžio 14 d. 24:00 Vilniaus laiku (labai linkime neatidėlioti visko paskutinei diena. Pavėlavę kūriniai nebus priimami ir į nekonkursinius). Galutiniai konkurso rezultatai bus paskelbti konvento savaitę.


 


Konkurso tikslai: konkursas nekomercinis, dalyvavimas konkurse nemokamas. Juo siekiama paskatinti autorius kurti ir suteikti galimybę viešai pateikti savo kūrinius.


 


Dalyviai: dalyvauti gali bet kuris norintis. Jei autorius nori atsiimti savo darbą iš konkurso, jis gali tai padaryti ne vėliau negu po dviejų teisėjų viešai išsakytos nuomonės. Pasirašoma slapyvardžiais, kiekvienam savo kūriniui – tais pačiais; jei kūrinys rašomas su bendraautoriumi, tiek, kiek jų kartu parašote, atimkite iš bendro abiejų galimo pateikti kūrinių skaičiaus (pvz., jei kartu parašėte dvi miniatiūras, daugiausia galite pateikti dar po vieną miniatiūrą ir po vieną apsakymą).


 


Tekstas – proza (poezijos intarpai leidžiami, tačiau jų kiekis neturi kelti abejonių dėl bendro žanro pavadinimo). Kalba – lietuvių. Apimtis – apsakymams: nuo 5 iki 20 tūkst. ženklų (su tarpais) pagal WinWordo statistiką; jei kas nemoka skaičiuoti, kreipkitės forume į koordinatorių. Nedideli nukrypimai leidžiami, bet piktnaudžiauti nepatariama. Miniatiūroms: iki 2000 ženklų (su tarpais), tačiau ne mažiau nei 5 sakiniai. Rašyti to paties kūrinio tęsinio (tęsinių) ir siųsti kaip atskiro kūrinio negalima. Tiesa, galima naudoti tą patį jau sukurtą pasaulį, bet tai turi būti savarankiškas kūrinys.


 


Publikavimo mechanizmas: kandidatas siunčia kūrinį, prisegtą prie laiško, koordinatoriui (subjekto laukelyje – Fantastinis konkursas „Kryzkele“), parašydamas laiško kūne savo vardą, pavardę arba nuolatinį pseudonimą bei nurodydamas, į kurią iš grupių – apsakymo ar miniatiūros tekstas siūlomas. Prisegtame tekste autorius pradžioje, virš pavadinimo, įrašo savo slapyvardį, išsirinktą šiam konkursui. Prašom darbus siųsti po vieną viename laiške. Tikroji autorystė lieka žinoma tik koordinatoriui iki pat konkurso pabaigos (teisėjai teikia galutinius vertinimų balus, žinodami tik slapyvardžius). Jeigu, koordinatoriaus nuomone, tekstas visiškai neatitinka temos, jame piktnaudžiaujama necenzūrine leksika arba pažeidžiami LR įstatymai, jis turi teisę kūrinio nepriimti, pranešdamas apie tai autoriui ir nurodydamas priežastį. Autorius gali, pakoregavęs kūrinį, dar vieną kartą jį siūlyti. Priimtus kūrinius koordinatorius pateikia fantastika.lt svetainėje su galimybe komentuoti. Taisyti jų po patekimo į tinklalapį negalima! (Koordinatorius pasilieka teisę pataisyti nebent kūrinio pavadinimą, jei jame yra gramatinių klaidų, kad nebadytų akių…)


 


Nekonkursinius darbus gali siųsti teisėjai ir kiti organizatoriai. Toks kūrinys turi atitikti visus prieš tai išvardintus  reikalavimus, o būti pasirašytas – tikrais vardu ir pavarde, nuolatiniu pseudonimu, ar laikinu slapyvardžiu.


 


Vertinimo sistema.


 


Vertinimas. Vertinama dešimtbale sistema, kur vienetas – „blogiau būti (šiame konkurse) negali”, o 10 – „šedevras arba beveik“. Kūriniai vertinami sveikais balais, o ne jų dalimis. Kiekvienas teisėjas pateikia kūrinio vertinimus nepriklausomai nuo kitų, konkurso metu arba pasibaigus kūrinių priėmimo laikui. Teisėjų komentaruose, pateikiamuose konkurso metu, gali būti (bet neprivalomai) skiriami išankstiniai balai, jie tikslinami, jei reikia, pasibaigus darbų priėmimo laikui. Galutiniai rezultatai sužinomi, sumuojant visų teisėjų balus, skirtus konkursiniams darbams ir skelbiami nugalėtojai. Ne konkursui pateiktų tekstų teisėjai balais nevertina, tačiau turi teisę juos komentuoti lygiai kaip ir kiti diskusijų dalyviai.


 


Vertinimo komisiją sudaro:


 


Elzė Hamilton,


G.K.Ivanickas,


Simas,


Strega,


P.Šarpnickis.


 


Apdovanojimai. Pirmąsias tris vietas užėmę darbų autoriai abiejose kategorijose bus apdovanoti dalyvių diplomais ir atminimo dovanomis. Pirmąsias penkias vietas užėmę darbai bus rekomenduoti „Eridano“ leidyklai į antologiją „Geriausia Lietuvos fantastika“ bei fenzinui „Dorado raganos“.


 


Konkursas skirtas gegužės 2–4 dienomis Kaune vyksiančiam Lituanikonui.


 


Atsiųsdami darbą į konkursą autoriai pripažįsta sutinkantys su jo taisyklėmis.


 


Forume skirta gija klausimams dėl taisyklių.


 


Skelbiame autorius ir sveikiname laureatus:


 


apsakymų kategorija:

I vieta, Balda Grevelda, “Paskutinės miesto dienos” – tikrasis autorius Mugenjin.
II vieta, Tetragrammaton, “De Advenis” – Edvinas Klimenka (Foxas).
III vieta, Kryžkelių Deivė, “Žalioji taika” – Rugilė Gaidukaitė (Weird Star).
III vieta, Neviernas Tamošius, “Dievų numylėtinis arba Net patys dievai” – Edmundas Radavičius.
Kukaracha, “Tikrovės pojūtis” – Arūnas Ramanauskas.
Vartų Sargas, “Revoliucija” – Viltė.
Memoras, “Kasinėjimai” – Aivaras Žiūkas (XXIcentury)

miniatiūrų kategorija:

I vieta, D.Zoidberg, “Miglaakis” – Rokas Mikutis (Haldir).
II vieta, Rzeznik, “Biblijos kodeksas” – Vilius Gostevičius.
III vieta, Memoras, “Sanctus” – Aivaras Žiūkas (XXIcentury).
Paslapčių Saugotojas, “Eilinė diena rojuje” – Azas.
Dr. Zoidberg, “2184” – Rokas Mikutis (Haldir).
Paslapčių Saugotojas, “Rezervatas” – Azas.
Kryžkelių deivė, “Monėdra” – Rugilė Gaidukaitė (Weird Star).
Anonimas, “Katalogas” – Radasta.
Memoras, “Iš Rytų į Vakarus” – Aivaras Žiūkas (XXIcentury)
Vilkas mėnesienoj, “Vilkolakis” – Andrius Subačius.


 


Visus kūrinius rasite šiame puslapyje.Apie autorių

Archyvas
 
Susiję