Skaitiniai

2014-01-01
 

Akis už akį: Taisyklės

Daugiau straipsnių parašytų »
Parašė: Archyvas

Taisyklės: konkursas anoniminis. Jūsų vardai ar pseudonimai iki konkurso pabaigos bus žinomi tik koordinatoriui. Negalima siųsti pataisyto anksčiau parašyto darbo, kuris jau buvo viešai publikuotas. Jei konkurso forumuose išsiduosite esąs vieno ar kito apsakymo autorius, jį teks pašalinti iš konkurso. Todėl nepamirškite išsiregistruoti, jei komentuosite kokį nors kūrinį kaip vienas autorių. Jei nenorite, kad jūsų autorystė būtų atskleista po konkurso, turite ne vėliau kaip iki konkurso (ne balsavimo) pabaigos pranešti apie tai koordinatoriui. Nekonkursiniai darbai nepriimami.


Konkurso tema: “Akis už akį”. Dalyviai gali traktuoti šį posakį kaip jiems patogu, tradiciškai, originaliai ar tiesiogiai. Sąlyga viena – tai turi būti vienas iš pagrindinių siužetą formuojančių elementų.


Konkurso terminai: darbus galima pradėti siųsti nuo spalio 11 d. adresu konkursas@fantastika.lt. Paskutinė darbų priėmimo data – 2004 m. gruodžio 1 d. 00.00 Vilniaus laiku. Balsavimo laikas – viena savaitė (iki gruodžio 8 dienos 00.00 Vilniaus laiku).
 
Konkurso tikslai: konkursas nekomercinis, dalyvavimas konkurse nemokamas. Juo siekiama paskatinti autorius kurti ir suteikti galimybę viešai pateikti savo kūrinius.


Dalyviai: dalyvauti gali bet kuris norintis. Jei autorius nori atsiimti savo darbą iš konkurso, jis gali tai padaryti ne vėliau, nei konkursas baigiamas ir prasideda balsavimas. Vienas autorius gali atsiųsti tik vieną apsakymą.


Tekstas – bet kurios krypties fantastika; proza (poezijos intarpai galimi, tačiau jų kiekis neturi kelti abejonių dėl bendro žanro pavadinimo). Kalba – lietuvių. Apimtis nuo 5 iki 30 tūkst. ženklų (su tarpais); nedideli nukrypimai leidžiami, bet piktnaudžiauti nepatariama.


Publikavimo mechanizmas: kandidatas siunčia kūrinį, prisegtą prie laiško, koordinatoriui (adresas konkursas@fantastika.lt, subjekto laukelyje – “fantastikos konkursas”), parašydamas savo vardą, pavardę arba nuolatinį pseudonimą. Prisegtame tekste autorius įrašo savo slapyvardį, išsirinktą šiam konkursui. Tekstų koregavimas po patekimo į tinklapį neleidžiamas. Jeigu, koordinatoriaus nuomone, tekstas visiškai neatitinka temos, jame piktnaudžiaujama necenzūrine leksika arba pažeidžiami LR įstatymai, jis turi teisę kūrinio nepriimti, pranešdamas apie tai autoriui ir nurodydamas priežastį. Autorius gali, pakoregavęs kūrinį, dar vieną kartą jį siūlyti. Už plagiatą dalyvis šalinamas be teisės siųsti kitą kūrinį. Koordinatorius gali pašalinti dalyvį dėl grubių užsipuldinėjimų organizatorių ar kitų konkursantų atžvilgiu.


Vertinimo sistema: vertina kūrinius tik patys konkursantai. Kiekvienas turi 10 balų bagažą, kurį privalo išdalinti jam labiausiai patikusiems apsakymams. Ar vienam bus skirti visi 10, ar trims – 2, 5 ir 3, ar dešimčiai po vieną, nesvarbu, svarbu, kad bendra suma būtų 10. Už savo kūrinį autorius balsuoti negali. Pasibaigus konkursui, visi dalyviai per vieną savaitę turi atsiųsti koordinatoriui savo balus (subjekto laukely “konkurso vertinimas”). Jie susumuojami, tada paskelbiami nugalėtojai bei bendra lentelė. Po balsavimo pabaigos visų dalyvių balsavimo rezultatai paviešinami. Jei autorius balų neatsiunčia ar paskirsto juos ne pagal taisykles, jo apsakymas pašalinamas iš konkurso, o jo balai, jei jų kažkam ir teko, anuliuojami. Vengiant klastojimo, dalyviai primygtinai prašomi balus siųsti iš to paties adreso, iš kurio atsiųstas konkursinis darbas.


Atsiųsdami darbą į konkursą autoriai pripažįsta sutinkantys su jo taisyklėmis.Apie autorių

Archyvas
 
Susiję