Fandomas

2014-01-01
 

FKBiuletenis

Daugiau straipsnių parašytų »
Parašė: Archyvas
Tags:

„Vilniaus fantastų klubo biuletenis“ – 1981-1982 metais kelių egzempliorių tiražu ėjęs mašinėle spausdintas leidinys. Jo redaktorius – Gediminas Beresnevičius. Paprašėme jo papasakoti šiek tiek apie tai, kodėl taip keitėsi leidėjų pavadinimas.


„Klubo pavadinimas keitėsi ne vieną kartą, bet mums tai buvo ne esminis dalykas; 1981 m. prisiglaudėme Vilniaus planetariume (J.Basanavičiaus g.), tad direktoriaus pageidavimu pasivadinome Jaunųjų fantastu klubu, o kadangi buvome „prie“ planetariumo, tai ta priklausomybe kartais oficialiuose dalykuose lyg ir išlįsdavo (visuomet priešinausi bet kokiai priklausomybei, bet kai kalba eina apie patalpas ir kitokią pagalbą – tenka ilgai nesvarstyti…). Pirmaisiais metais veikėme VU rėmuose, kadangi klube buvo vien studentai (pats buvau 5 kurse), tai laikėme, kad klubas yra Vilniaus universiteto, nors jokio formalaus priklausymo nebuvo (buvau nuėjęs į VU komjaunimo komitetą, bet pamatęs jų (išpuikusių, ciniškų, savim patenkintų ir dedančių ant visko jaunuolių) reakciją, supratau, kad bendros kalbos nebus. Antraisiais metais rinkomės pas mano tėvus, o kai kažkas pasakė, kad planetariumo direktorius S.Kanišauskas domisi fantastika, iškart nulėkiau pas jį…“


 


Pats klubas įkurtas 1979 m. spalio 2 d. (tai laikoma ir „Dorado“ įkūrimo data, kadangi klubas perėmė VFK tęstinumą).


 


Deja, pirmojo numerio neturime, todėl pradedame nuo antro.


 


Vilnius, „Vilniaus universiteto fantastų klubo biuletenis“ nr. 2; 1981 m. balandžio 21 d.; 5 egzempliorių tiražas.


Leidinyje pateiktas Vilniaus fantastų klubo tarybos sąrašas: Gediminas Beresnevičius (pirmininkas), Romualdas Buivydas, Arturas Kakaras, Algirdas Minikauskas, Kęstutis Naudžius. 19 puslapių fenzine rasite:


G.Beresnevičiaus straipsnį apie Fantastų klubo veiklą, į susitikimus atvykusius svečius, taip pat informuojama, kad šalia pagrindinio klubo ėmė veikti dvi sekcijos: literatūrinė ir kūrybinės vaizduotės.


G.Denafo aps. „2010-ųjų rugpjūtis“ apie šiek tiek atgaline data pakoreguotus įvykius.


A.Minikausko aps. „Susitikimas“ apie (ne)kontaktą.


G.Beresnevičiaus aps. „Planeta“ apie pasirinkimo problemą.


Tris fantastines humoristines R.Buivydo miniatiūras.


Pranešama, kad klubas išsiuntė nemažai laiškų garsiems to meto TSRS rašytojams fantastams, kai kurie iš atsakymų cituojami. Galima rasti bibliografinę informaciją: kokiose knygose rašoma apie fantastiką bei jos problemas, kuriose pateikti išleistų serijose knygų sąrašai ir pan.


Iš čia galite parsisiųsti visą fenziną (2,11 Mb), o čia rasite A.Minikausko apsakymą.


 


Vilnius, „Vilniaus planetariumo Jaunųjų fantastų klubo“ biuletenis nr. 3.; 1981 d. rugsėjo 10 d.; 5 egz. tiražas.


Fenzine rasite:


Romo Buivydo įžanginį straipsnį apie fantastiką: „Ar jums, gerbiamieji, neatrodo, kad mūsų fantastikoje trūksta originalumo? Paaiškinsiu plačiau: perskaitai lietuvišką knygą (tiesa, ant gero balto popieriaus išspausdintą, ne taip kaip kitur) ir apstulbsti nesupratęs, ką gi ką tik tu sugromulavai: puspadį ar šnicelį, nes iš skonio neįmanoma suprasti. Jokio skirtumo, ar skaitei, ar neskaitei, pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Tik vietą lentynoj užima. Geriau jau ta lietuviška fantastika nors pasipiktinimą sukeltų.“ (Ką gi, pasirodo, ir tada buvo mėgstama papeikti saviškius…;).


Kaip pavyzdžiai tarpukario originalios a la fantastikos pateikiami „Keturių vėjų“ judėjimo autorių tekstai.


A.Minikausko aps. „Romas išėjo į gatvę“ – anaiptol ne apie Romą, o apie nežemiškos civilizacijos bandymą suvokti, kokį čia žmonijos naudojamą daiktą jie paėmė tyrimams.


R.Buivydo aps. „Asteroidas“ apie pasirinkimą: „- Jūs ką, išprotėjote?! – pašoko iš vietos Lotas. – Jūs norite taranuoti asteroidą O apie mus pagalvojote?! Jei norite nudvėsti, tai dvėskite pats vienas. O mus palikite ramybėje!“


Frederiko Brauno aps. „Atsakymas“ apie super kompiuterio (arba super kalkuliatoriaus…) sukūrimą (vert. R.Buivydas).


Fantastinių knygų apžvalgą, įdomybes, straipsnį apie išradybinių uždavinių sprendimo algoritmą bei teoriją.


Iš čia galite parsisiųsti visą fenziną (3,15 Mb), o čia rasite įžanginį R.Buivydo str. 


Vilnius, „Vilniaus fantastų klubo“ biuletenis nr. 4, spalio 8 d.; 5 egz. tiražas.


Fenzine rasite:


Viktoro Komarovo str. „Ateitis ir fantastika“ apie techninės ir socialinės plėtros numatymo galimybes fantastiniuose kūriniuose, ir ar tai dabar yra svarbiausia šios literatūros paskirtis.


D.Bilenkino aps. „Kaip gaisre“: „Kad „Eridanas“ krito iš kosmoso su sugedusiais varikliais – dar pusė bėdos. Kad kosminių stočių tinklas pasidarė panašus į indų krautuvę, kur įsirioglino dramblys – taip pat. Bet centrinių kibernetinių smegenų avarija!“


K.Beito aps. „Sprogimas“ apie neįtikėtinas žmogaus galias: „Nuo to laiko aš tebeturiu kalaviją. Tiek metų išgulėjęs žemėje ginklas atrodo visai neblogai – plienas blizga, rankenos apdaila žėri spindinčiom plokštumom ir briaunom. Ginklas visai kaip naujas – tokius nešiojo Teutonų ordino riteriai. Kalaviją padovanojo mano draugas Kęstas. Kažkada jis buvo neeilinė asmenybė…“


V.Pekelio miniatiūrą apie robotų patentavimą, A.Minikausko apie vieną vienišą buitinį prietaisą, įvairių įdomybių.


V.Zajaco aps. „Senojo kosmogatoriaus pasakojimą“ (vert. K.Beitas) apie išėjusį atsargon gudrų kosmogatorių ir klastinguosius jam keršyti sumaniusius matodus.


A.Kakaro aps. „Miręs namas“. „Namas mirė ir gyveno pomirtinį gyvenimą. Kas naktį name vaidendavosi. Jame gyveno vaiduoklis, toks pat vienišas kaip namas.“


A.Kakaro str. „Robotų ateitis – kosmose“: „Dikas Lengas, Oregono valstijos universiteto dėstytojas mano, jog iki 2010-ųjų metų Menulyje bus sukurtos gamyklos, aptarnaujamos save reprodukuojančiais robotais.“ Tuo tarpu australų mokslininkai linkę į kosmosą siųsti užšaldytus žmogaus embrionus…


K.Naudžiaus str. apie Anglijos fantastiką „Naujoji banga“.


A.Kakaro „Mintis apie draugų rašinius“, kur polemizuojama su K.Buivydo str. apie liet. fantastiką prieš tai išėjusiame numeryje: „Lietuvių fantastika, aišku, toli gražu neprilygsta amerikoniškajai ir netgi tarybinei. Tačiau nelyginkime tokių skirtingų šalių fantastikos taip tiesmukiškai. <…>Jei kiekvienas autorius rašytų tik apie tai, ko kitas dar neaprašė, tai fantastika tikriausiai jau seniai būtų išsekusi arba nuvažiavusi į žmogui nesuprantamą absurdą.“


Iš čia galite parsisiųsti visą fenziną (4,24 Mb ), o čia galite atsidaryti K.Beito apsakymą. 


Vilnius, „Jaunųjų fantastų klubo biuletenis“ nr. 5; 1981, 5 egz. tiražas.


G.Beresnevičiaus parengtame leidinyje rasite:


G.Beresnevičiaus str. „Keletas pastabų apie lietuvišką fantastiką“: „Kokia turi būti lietuviška fantastika? Toks klausimas daug kam gali pasirodyti naivus (aišku – gera!), kvailas (žinoma, kaip ir visa pasaulinė fantastika!) ar tuščias (kai jos bus pakankamai, tuomet ir kalbėsim!)“ Taigi, kas manyta tais metais?


P.Amnuelio str. „Magiškas fantazijos kristalas“, kur galima rasti įvairius fantastinės lit-ros rūšių skirstymo būdus.


Str. „Lietuvos astronomų draugijoje“, po kurios sparnu buvo prisiglaudęs FK.


Str. „Pasaulio dvasia“ pateikiami rašytojų „nusirašinėjimo“ nuo mokslo populiarinimo knygos pavyzdžiai, taip pat bendrai kalbama apie fantastikos lygį: „H.Altovo nuomone, didžiausią įtaką fantastikos raidai turi vidutinio lygio fantastika, kurios yra labai daug (apie 90 proc.). Viskas būtų gerai, jei šis vidutinis lygis nebūtų blogas lygis.“


Laiškai, patarimai, įdomybės, disertacijų apie fantastiką sąrašas, literatūros naujienos.


„Smegenų šturme“ rašoma apie kūrybinės vaizduotės vystymą, pateikiamas ir vienas paprastas uždavinys. Atsidarykite jį ir pamąstykite!


„Konkursas „Fantazija“ kviečia sugalvoti netikėtą XXI a. atradimą.


Pokalbio su Romualdu Kalonaičiu ir Banguoliu Balaševičium ištrauka. R.K.: „Į fantastiką aš žiūriu ciniškai – ji man nuotykių literatūra. Jei kas ir įžiūri mano kūriniuose globalines problemas, aš juokiuosi – klyskit, klyskit.“  


R.Maskoliūno aps. „Ir vėl kontaktas“: „- Gerai, sakau, – proto broliai, aš nieko prieš, tik kad nematau su kuo megsim tą kontaktą. Gal pasirodykit.“


A.Pančino aps. „Miltono Gomrato likimas“ (vert. R.Buivydas) – na, apie likimą, žinoma.


Visą fenziną galite parsisiųsti iš čia (4,4 mb).


 


Vilnius „Vilniaus Jaunųjų fantastų klubo biuletenis“ nr. 6; 1982, 5 egz. tiražas.


Šis biuletenis skirtas jaunųjų klubo narių kūrybai.


F.Pilyponio aps. „Lapas“: tolima planeta, nepažįstama gamta, neatsargūs astronautai…


A.Medalinsko aps. „Eglutė“: visa planeta – vieni miestai. Eglutė yra tik viena… Ar – nebėra?


Įdomybės apie skraidančias lėkštes ir pan.


R.Jankūnas, aps. „Žemė“: „Nors ir tokia nyki, bet kartu ji atrodė paslaptinga, netgi romantiška, juk apie ją tiek girdėta iš senolių.“


A.Minikausko aps. „Kontaktas“: „Mes atskirdome pas jus taikiais tikslais…“


G.Denafas, „Neužplanuota pamoka“: kai krovinys patenka į pernelyg palankią planetos atmosferą, iš to gali išsivystyti bala žino kas (galite paskaityti čia).


L.Bogomolnikovaitės vaizdelis.


Visą fenziną galite parsisiųsti iš čia (2,31 Mb).Apie autorių

Archyvas
 
Susiję